May 28th, 2011

Naslovna

Dobrodošli,

Apartmani Fijan nalaze se 200 metara od plaže Bošana te 4 kilometra od grada Paga. U apartmanskoj ku?i nalaze se tri apartmana. Grad Pag je turisti?ki, ekonomski i politi?ki centar otoka Paga. Obiluje kulturno-povijesnim spomenicima. Najzna?ajnije gra?evine su Zborna crkva Marijinog Uznesenja, Knežev dvor i kula Skrivanat – jedina preostala od devet kula koje su, zajedno s bedemima, nekada okruživale grad. Osim navedenih gra?evina tu su i crkva sv. Jurja, crkva sv. Frane, samostan sv. Margarite te stari magazini soli. Kilometar udaljeno od gradske jezgre nalazi se arheološko podru?je Stari grad s crkvom sv. Marije i ostacima akropole.
Na ponudi imamo tri apartmana opremljenih s klimom, kuhinjom, TV-om i sl.

footer